EDUKCJA MATEMATYCZNA 
Wiadomości i umiejętności praktyczne  
1
Q/1/MAT/6/6
W tym quizie nauczysz się
 rozmieniać pieniądze.
Rozmień 20 zł.
Rozmień 20 zł.
Rozmień 20 zł. 
Cieszę się, że umiesz
już sprawnie
rozmieniać pieniądze.