2
Q/2/SPO/3/63
EDUKACJA SPOŁECZNA
Poczucie patriotyzmu i przynależności do kraju i Europy
W tym quizie
utrwalisz sobie nazwy
państw europejskich.

Zagraj w memory. Połącz w pary państwo z jego nazwą.

Ćwiczenie memory

Wejdź w tryb podglądu, aby zobaczyć ułożenie obiektów.

Zagraj w memory. Połącz w pary państwo z jego nazwą.

Ćwiczenie memory

Wejdź w tryb podglądu, aby zobaczyć ułożenie obiektów.

Zagraj w memory. Połącz w pary państwo z jego nazwą.

Ćwiczenie memory

Wejdź w tryb podglądu, aby zobaczyć ułożenie obiektów.

Cieszę się, że zagrałeś
w memory i utrwaliłeś
nazwy państw europejskich.