W tym quizie poćwiczysz
pisownię wyrazów
z ą, ę, on, em, en.
EDUKACJA POLONISTYCZNA   Świat ortografii
Q/3/POL/4/66
3
Posłuchaj wyrazu
i wskaż jego poprawną pisownię.
START
PUNKTY
{%suma%}
Zdobyto {%suma%} punktów na 7
możliwych do zdobycia.