EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI    Środki transportu
3
Q/3/JA/3/19
W tym quizie poćwiczysz
umiejętność poprawnej
wymowy i intonacji.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Hi Amy!
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Hi Fred!
How do you get
to school?
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
I get to school
by bus.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
How long does
it takes you?
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
It takes me 40 
minutes. What about you?
How do you get to school?
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
I get to school
by train.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
How long does
it take you?
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
It takes me half
an hour.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
I have to go to 
school by train too.
It's faster.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Cool!
Świetnie sobie poradziłeś.
Poćwicz jeszcze,
aby utrzymać formę.