. test
Kucharz (512001)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
T/512001/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż przedmiot,
który nie stanowi
wyposażenia kuchni:
Quiz nr 5
KUCHNIA
MIKROFALOWA
ZLEWOZMYWAK
PIEC
KONWEKCYJNY
PIEKARNIK
POKORA
DOKŁADNOŚĆ
KREATYWNOŚĆ
ZARADNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr  5
2. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód kucharz:
KSIĄŻKA
KUCHARSKA
GARNKI
ŁYŻKA
WAZOWA
KOMPUTER
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż przedmiot,
który nie jest atrybutem
kucharza:
DRUKARNIA
ZAKŁAD
WŁÓKIENNICZY
RESTAURACJA
SALON
FRYZJERSKI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż miejsce,
w którym kucharz
może znaleźć zatrudnienie:
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż szkołę,
w której można się kształcić
w zawodzie kucharz:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi