. test
Piekarz (751204)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
T/751204/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Praca piekarza wymaga 
dokładności i staranności.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Piekarz często pracuje 
w niedziele i święta, 
a także w godzinach nocnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Obsługa pieców piekarskich wchodzi 
w zakres obowiązków piekarza.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Piekarz dokonuje organoleptycznej 
oceny mąki na wypiek chleba.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Piekarz posługuje się w pracy
 urządzeniami ułatwiającymi 
wypiek chleba.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Piekarz określa odpowiednie 
warunki magazynowania chleba.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Praca piekarza wymaga dokładności i staranności.
2. Piekarz często pracuje w niedziele i święta, 
a także w godzinach nocnych.
3. Obsługa pieców piekarskich wchodzi w zakres obowiązków piekarza.
4. Piekarz dokonuje organoleptycznej oceny mąki 
na wypiek chleba.
5. Piekarz posługuje się w pracy urządzeniami ułatwiającymi wypiek chleba.
6. Piekarz określa odpowiednie warunki 
magazynowania chleba.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik