EDUKACJA MATEMATYCZNA      Liczenie i sprawność rachunkowa
3
Q/3/MAT/2/19
W tym quizie 
poćwiczysz odejmowanie
 w zakresie od 0 do 100.
Uzupełnij działanie. Wpisz w okienko brakującą liczbę.
Uzupełnij działanie. Wpisz w okienko brakującą liczbę.

Uzupełnij działanie. Wpisz w okienko brakującą liczbę.

Uzupełnij działanie. Wpisz w okienko brakującą liczbę.
Uzupełnij działanie. Wpisz w okienko brakującą liczbę.
Uzupełnij działanie. Wpisz w okienko brakującą liczbę.
Uzupełnij działanie. Wpisz w okienko brakującą liczbę.
Uzupełnij działanie. Wpisz w okienko brakującą liczbę.
Widzę, że umiesz już
 sprawnie liczyć 
zakresie od 0 do 100.