W tym quizie poznasz
jakie produkty żywnościowe
najczęściej marnujemy
gospodarstwie domowym.
3
Q/3/SPO/1/19
 EDUKACJA SPOŁECZNA            Kontakty z równieśnikami i dorosłymi
Czy wiesz jakie produkty żywnościowe najczęściej marnujemy? Ułóż nazwy w kolejności
od produktów marnowanych najczęściej do tych marnowanych najrzadziej.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
pieczywo
owoce
wędliny
warzywa
ziemniaki
jogurty
sery
mięso
mleko
dania gotowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co Ty możesz zrobić, aby nie
marnować żywności?
Porozmawiaj o tym z rodzicami.