EDUKACJA MATEMATYCZNA  Liczenie i sprawność rachunkowa
3
Q/3/MAT/2/35
W tym quizie utrwalisz
umiejętność dodawania i
odejmowania w zakresie
od 0 do 100.
=73
=68
=64
90-17
90-22
29+39
48+25
36+ 28
Przenieś kolorowe listki tak, aby kolor listka odpowiadał wynikowi działania.
=82
=84
=91
100-16
100-18
77+14
58+26
39+43
Przenieś kolorowe listki tak, aby kolor listka odpowiadał wynikowi działania.
Bardzo dobrze sobie
radzisz z dodawaniem i
odejmowaniem.