EDUKACJA POLONISTYCZNA            Świat ortografii
W tym quizie utrwalisz
pisownię wyrazów
ze zmiękczeniami.
3
Q/3/POL/4/59

   Wpisz brakujące litery: " ś " lub " si ", kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

W         ród
lisiczka.
ro          linności
Pewnie
małych
się
li           ątek.
bujnej
SPRAWDŹ
le          nej
zwinna
przemyka
            pieszy
do
swoich

   Wpisz brakujące litery: " ś " lub " si ", kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

Wśród
lisiczka.
roślinności
Pewnie
małych
się
lisiątek.
bujnej
leśnej
zwinna
przemyka
śpieszy
do
swoich
ZAKOŃCZ
Bardzo dobrze idzie Ci
układanie zdań z rozsypanych
wyrazów.