. test
Technik obsługi turystycznej (422103)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
T/422103/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz cechę, która nie
jest konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód technik
obsługi turystycznej:
Quiz nr 5
ZDOLNOŚĆ
PRACY POD
PRESJĄ CZASU
PEWNOŚĆ
SIEBIE
ZAMIŁOWANIE
DO PIĘKNA
ZDECYDOWANIE
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
GIMNAZJUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
technik obsługi turystycznej:
LAPTOP
SPRZĘT
AUDIOWIZUALNY
RZUTNIKI
PAGER
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz narzędzie lub
przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy technik
obsługi turystycznej:
REALIZACJA
IMPREZ I USŁUG
TURYSTYCZNYCH
PLANOWANIE
I KALKULACJA
KOSZTÓW
IMPREZ I USŁUG
TURYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANIE
I MONITOROWANIE
PROCESÓW
TRANSPORTOWYCH
SPRZEDAŻ
USŁUG I IMPREZ
TURYSTYCZNYCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków technika
obsługi turystycznej:
TRANSPORT
ZARZĄDZANIE
ZASOBAMI
LUDZKIMI
LOGISTYKA
TURYSTYKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu, technik obsługi
turystycznej znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi