. test
T/314402/Q/SK/1
Technik przetwórstwa mleczarskiego (314402) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik przetwórstwa mleczarksiego
 Technikum
 4 lata, kwalifikacja T.2, T.17
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna