EDUKACJA MATEMATYCZNA
Liczenie i sprawność rachunkowa  
3
Q/3/MAT/2/41
W tym quizie poćwiczysz
dodawanie i odejmowanie
w zakresie od 0 do 100.
Wybierz dwa działania, które dają ten sam wynik.
21+17
40-12
50-12
14+26
27-18
47-16
Wybierz dwa działania, które dają ten sam wynik.
54-12
23+19
26+18
31+17
57-13
56-17
Wybierz dwa działania, które dają ten sam wynik.
22+18
23+17
50-11
52-22
22+28
45-7
Wybierz dwa działania, które dają ten sam wynik.
29+22
64-9
65-14
49+12
27+26
69-21
Wybierz dwa działania, które dają ten sam wynik.
31+22
81-26
72-32
64-11
27+28
25+35
Cieszę się, że poćwiczyłeś
dodawanie i odejmowanie
w zakresie od 0 do 100.