EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI    Jedzenie
W tym quizie poćwiczysz
odpowiadanie na pytanie
"Do you like...?"
1
Q/1/JA/10/53
No, I don't.
Yes, I can.
Yes, I have.
Do you like cornflakes?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Yes, I do.
Yes, I can.
No, I haven't.
Do you like cheese
sandwiches?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Yes, I do.
No, I haven't.
No, I can't.
Do you like ham
sandwiches?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
No, I don't.
Yes, I can.
No, I haven't.
Do you like pasta?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
No, I don't.
Yes, I can.
Yes, I don't.
Do you like cheese
sandwiches?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
No, I don't.
Yes, I have.
No, I can't.
Do you like ham
sandwiches?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Yes, I do.
No, I haven't.
No, I can't.
Do you like pasta?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Yes, I do.
Yes, I can.
Yes, I have.
Do you like cornflakes?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Brawo!
Umiesz już poprawnie
odpowiedzieć na pytanie
"Do you like...?"