. test

Technik przetwórstwa mleczarskiego (314402)

 Quiz nr 3   Prawda/Fałsz

T/314402/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik przetwórstwa mleczarskiego może
pracować m.in. w firmie zajmującej się dystrybucją
wyrobów mleczarskich.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Łatwość przestawiania się z jednej czynności
na drugą jest cechą wskazaną w wykonywaniu
czynności związanych z organizacją i nadzorowaniem
produkcji wyrobów mleczarskich.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technikiem przetwórstwa mleczarskiego
można zostać kończąc 3-letnią zasadniczą
szkołę zawodową.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Nadzorując produkcję wyrobów mleczarskich
trzeba mieć wiedzę i umiejętności z zakresu norm
i zasad produkcji wyrobów mleczarskich
oraz obsługiwania linii produkcyjnej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5.  Nadzorowanie i organizacja produkcji
wyrobów mleczarskich to praca wyłącznie
dla silnych mężczyzn.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Przydatną umiejętnością przy organizacji
i nadzorowaniu produkcji wyrobów mleczarskich
są umiejętności techniczne oraz umiejętność
podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik

1. Technik przetwórstwa mleczarskiego może pracować

m.in. w firmie zajmującej się dystrybucją wyrobów mleczarskich.

2. Łatwość przestawiania się z jednej czynności na drugą jest

cechą wskazaną w wykonywaniu czynności związanych

z organizacją i nadzorowaniem produkcji wyrobów mleczarskich.

3. Technikiem przetwórstwa mleczarskiego można zostać

kończąc 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową.

4. Nadzorując produkcję wyrobów mleczarskich trzeba mieć

wiedzę i umiejętności z zakresu norm i zasad produkcji

wyrobów mleczarskich oraz obsługiwania linii produkcyjnej.

 5.  Nadzorowanie i organizacja produkcji wyrobów

mleczarskich to praca wyłącznie dla silnych mężczyzn.

6. Przydatną umiejętnością przy organizacji i nadzorowaniu

produkcji wyrobów mleczarskich są umiejętności techniczne

oraz umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik