EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI       Pogoda
2
Q/2/JA/11/33
W tym quizie poćwiczysz
umiejętność poprawnej
wymowy i intonacji.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Ben! Don't hide under
the tree! It's stormy!
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
But it's raining, Ann!
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
I've got an umbrella.
Catch it!
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Thanks, Ann!
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Come to me! There is
plenty of space at the 
bus stop.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Good idea!
Świetnie sobie poradziłeś.
Poćwicz jeszcze,
aby utrzymać formę.