. test
Technik technologii żywności
Quiz nr 4: Suwak

T/314403/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika technologii żywności. W obowiązkach
tego zawodu leży przygotowywanie produktów spożywczych dla dużej
liczby odbiorców. Ponadto w zawodzie tym efekty pracy są jasno określone
w postaci produktów.

Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań
związanych z zawodem technika technologii żywności. W obowiązkach tego zawodu leży przygotowywanie produktów spożywczych dla dużej liczby odbiorców. Ponadto w zawodzie tym efekty pracy są jasno określone
w postaci produktów. W czasie procesu produkcji technik technologii
żywności stale dokonuje oceny jakości surowców, półproduktów, a także
produktu finalnego. Dlatego osoba wykonująca zawód technika technologa
żywności powinna lubić wykonywać czynności związane ze stałą kontrolą
procesu produkcji.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom zainteresowań związanych z zawodem technika technologii żywności. W obowiązkach
tego zawodu leży przygotowywanie produktów spożywczych dla dużej
liczby odbiorców. Ponadto w zawodzie tym efekty pracy są jasno określone
w postaci produktów. W czasie procesu produkcji technik technologii
żywności stale dokonuje jakości surowców, półproduktów, a także produktu
finalnego. Dlatego osoba wykonująca zawód technika technologa żywności
powinna lubić wykonywać czynności związane ze stałą kontrolą procesu
produkcji. Technolog żywności dokonuje także obliczeń, ponieważ są one
konieczne przy dokonywaniu zamówień, prowadzeniu procesu produkcji,
a także magazynowaniu.

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które związane są z zawodem technika technologii żywności. 
W obowiązkach
tego zawodu leży przygotowywanie produktów spożywczych dla dużej liczby
odbiorców. Ponadto w zawodzie tym efekty pracy są jasno określone w postaci
produktów. W czasie procesu produkcji technik technologii żywności stale
dokonuje  jakości surowców, półproduktów, a także produktu finalnego.
Dlatego osoba wykonująca zawód technika technologa żywności powinna
lubić wykonywać czynności związane ze stałą kontrolą procesu produkcji.
Technolog żywności dokonuje także obliczeń, ponieważ są one konieczne 
przy dokonywaniu zamówień, prowadzeniu procesu produkcji, a także magazynowaniu. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!