2
Q/2/SPO/3/68
EDUKACJA SPOŁECZNA
Poczucie patriotyzmu i przynależności do kraju i Europy
W tym quizie
sprawdzisz czy znasz już
państwa europejskie.
Znajdź i zaznacz nazwy państw przedstawionych na obrazkach.
Brawo, potrafisz już
rozpoznać państwa
europejskie.