W tym quizie
poćwiczysz zamianę
walut.
3
Q/3/MAT/6/43
EDUKACJA MATEMATYCZNA          Wiadomości i umiejętności praktyczne
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są niższe od tej podanej w euro.
1 euro = 4 złote
2 euro
2 zł
4 zł
9 zł
10 zł
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są niższe od tej podanej w euro.
1 euro = 4 złote
4 euro
10 zł
30 zł
20 zł
15 zł
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są niższe od tej podanej w euro.
1 euro = 4 złote
6 euro
33 zł
18 zł
29 zł
20 zł
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są niższe od tej podanej w euro.
1 euro = 4 złote
12 euro
60 zł
40 zł
50 zł
45 zł
Cieszę się, że 
poćwiczyłeś zamianę
walut.