. test
Technik żywienia i usług gastronomicznych  (343404)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
T/343404/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik żywienia i usług gastronomicznych wykonuje swoją pracę głównie
w pomieszczeniach zamkniętych.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Przygotowywanie menu należy
do zadań technika żywienia
i usług gastronomicznych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik żywienia i usług gastronomicznych
nie nosi w pracy stroju roboczego. 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. By zostać technikiem żywienia
i usług gastronomicznych należy
ukończyć technikum. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy technika żywienia i usług
gastronomicznych występuje wiele znaczących czynników szkodliwych dla zdrowia. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik żywienia i usług
gastronomicznych pracuje zwykle
w systemie 8-godzinnym. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik żywienia i usług gastronomicznych wykonuje swoją pracę głównie w pomieszczeniach zamkniętych.
2. Przygotowywanie menu należy do zadań technika żywienia i usług gastronomicznych. 

3. Technik żywienia i usług gastronomicznych

nie nosi w pracy stroju roboczego.                

4. By zostać technikiem żywienia i usług

gastronomicznych należy ukończyć technikum.  

5. W pracy technika żywienia i usług gastronomicznych występuje wiele znaczących czynników szkodliwych

dla zdrowia.              

6. Technik żywienia i usług gastronomicznych pracuje zwykle w systemie 8-godzinnym.  
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik