W tym quizie poćwiczysz
rozpoznawanie z jakich
materiałów wykonane
są różne rzeczy.
1
Q/1/TECH/1/6
    EDUKACJA TECHNICZNA         Wychowanie techniczne
Z jakiego materiału wykonane są te rzeczy? Przesuń elementy w odpowiednie miejsce.
DREWNO
SZKŁO
METAL
Potrafisz rozpoznać z jakich
materiałów wykonane są
różne rzeczy.
.