. test
Technik hotelarstwa (422402) 
Quiz nr 7: Połącz liniami
T/422402/Q/PL/7
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Quiz nr: 6
DRUKARKA
KASA
FISKALNA
TERMINAL
PŁATNICZY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
TELEFON
KOMPUTER
FAX
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!