. test
Cukiernik (751201)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
T/751201/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Praca cukiernika wymaga znajomości 
przepisów i tajników pieczenia ciast. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Wyroby cukiernicze stanowią ważny element
 świąt i uroczystości rodzinnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Do obowiązków cukiernika nie należy 
ocena jakości produktów wykorzystywanych 
do wypieków.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Ocena organoleptyczna produktów 
polega na wykorzystaniu przez cukiernika zmysłu smaku, dotyku, węchu.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Cukiernik w swojej pracy powinien 
koncentrować się tylko na wytwarzaniu ciast.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Cukiernik pracuje w pomieszczeniach 
o podwyższonej temperaturze.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Praca cukiernika wymaga znajomości przepisów 
i tajników pieczenia ciast.        
2. Wyroby cukiernicze stanowią ważny element świąt
i uroczystości rodzinnych.
3. Do obowiązków cukiernika nie należy ocena jakości produktów wykorzystywanych do wypieków
4. Ocena organoleptyczna produktów 
polega na wykorzystaniu przez cukiernika zmysłu 
smaku, dotyku, węchu. 
5. Cukiernik w swojej pracy powinien koncentrować się tylko na wytwarzaniu ciast.
6. Cukiernik pracuje w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik