EDUKCJA MATEMATYCZNA 
Wiadomości i umiejętności praktyczne  
1
Q/1/MAT/6/8
W tym quizie nauczysz się
 rozmieniać pieniądze.
Rozmień 100 zł. Zaznacz odpowiednie banknoty.
Rozmień 100 zł. Zaznacz odpowiednie banknoty.
Rozmień 100 zł. Zaznacz odpowiednie banknoty.
Cieszę się, że umiesz
już sprawnie
rozmieniać pieniądze.