W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami
i zdaniami.
2
Q/2/JA/11/26
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI    Pogoda
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
weather
cold
on
cap
snowing

A: Hi Zosia!

A: It's ______________ and windy. Put ______________ your coat, 

B: Is it ______________ ?

A: No, it isn't. It's raining. ______________ your umbrella and wellies.

B: Ok. Thanks, Francois! See you in Paris!

B: Hi Francois! What's the ______________ like in Paris?

Take
A: See you!

I don't know what to wear.

______________ , and gloves.

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
I don't know what to wear.
Put your coat, cap and gloves.
It's raining.
See you in Paris!

______________________________

A: See you!

A: Hi Zosia!

B: Hi Francois! What's the weather like in Paris?

A: It's cold and windy. __________________________________

B: Is it snowing ?

A: No, it isn't. _________________________ Take your umbrella and wellies.

B: Ok. Thanks, Francois! _________________________

Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.