W tym quizie
poćwiczysz rozpoznawanie,
która kwota jest wyższa.
3
Q/3/MAT/6/37
EDUKACJA MATEMATYCZNA         Wiadomości i umiejętności praktyczne
Wybierz, która kwota jest wyższa.
1 złoty
1 grosz
czy
Wybierz, która kwota jest wyższa.
1 złoty
10 groszy
czy
Wybierz, która kwota jest wyższa.
1 złoty
80 groszy
czy
Wybierz, która kwota jest wyższa.
20 złotych
1 złoty
czy
Wybierz, która kwota jest wyższa.
2 złote
20 groszy
czy
Wybierz, która kwota jest wyższa.
1 złoty 20 groszy
1 złoty
czy
Wybierz, która kwota jest wyższa.
200 groszy
1 złoty
czy
Wybierz, która kwota jest wyższa.
120 groszy
1 złoty
czy
Cieszę się, że 
poćwiczyłeś rozpoznawanie,
która kwota jest wyższa.