EDUKACJA  JĘZYK ANGIELSKI              Środki transportu

W tym quizie utrwalisz
budowę zdań i słownictwo
dotyczące środków transportu.
3
Q/3/JA/3/32-35
How

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

do
Q/3/JA/3/32
you
school?
to
get
to

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

I
school
How do you get to school?
Q/3/JA/3/32
car.
get
by
How

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

is
Q/3/JA/3/33
it
long
does
you?
take
It

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

takes
me
How long does it take you?
Q/3/JA/3/33
minutes.
15
How

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

do
Q/3/JA/3/34
get
school?
you
to
get

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

I
to
How do you get to school?
Q/3/JA/3/34
school
bike.
by
How

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

Q/3/JA/3/35
it
take
you?
long
does
me

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

takes
an
How long does it take you?
Q/3/JA/3/35
It
half
hour.
Bardzo dobrze idzie Ci
układanie zdań z rozsypanych
wyrazów.