2
Q/2/SPO/3/74
EDUKACJA SPOŁECZNA
Poczucie patriotyzmu i przynależności do kraju i Europy
W tym quizie
sprawdzisz czy znasz już
stolice państw europejskich.
Wpisz w puste okienko nazwę stolicy państwa europejskiego.
Kliknij w znak zapytania, jeżeli potrzebujesz podpowiedzi.
Wpisz w puste okienko nazwę stolicy państwa europejskiego.
Kliknij w znak zapytania, jeżeli potrzebujesz podpowiedzi.
Wpisz w puste okienko nazwę stolicy państwa europejskiego.
Kliknij w znak zapytania, jeżeli potrzebujesz podpowiedzi.
Wpisz w puste okienko nazwę stolicy państwa europejskiego.
Kliknij w znak zapytania, jeżeli potrzebujesz podpowiedzi.
Wpisz w puste okienko nazwę stolicy państwa europejskiego.
Kliknij w znak zapytania, jeżeli potrzebujesz podpowiedzi.
Wpisz w puste okienko nazwę stolicy państwa europejskiego.
Kliknij w znak zapytania, jeżeli potrzebujesz podpowiedzi.
Brawo, potrafisz już
rozpoznać stolice
państw europejskich.