W tym quizie utrwalisz
znajomość pisowni
zmiękczeń głoski "ś/si".
3
Q/3/POL/4/34
  EDUKACJA POLONISTYCZNA    Świat ortografii
Kliknij na obrazek, posłuchaj i przesuń w odpowiednie miejsce.
"ś" przed
spółgłoską
"ś" na końcu
wyrazu
"si" przed
samogłoską
Kliknij na obrazek, posłuchaj i przesuń w odpowiednie miejsce.
"ś" przed
spółgłoską
"ś" na końcu
wyrazu
"si" przed
samogłoską
Cieszę się, że utrwaliłeś
zasady ortografii.