W tym quizie
poćwiczysz zamianę
walut.
3
Q/3/MAT/6/41
EDUKACJA MATEMATYCZNA         Wiadomości i umiejętności praktyczne
Wpisz ile to euro.
1 euro = 4 złote
8 złotych =
euro
Wpisz ile to euro.
1 euro = 4 złote
12 złotych =
euro
Wpisz ile to euro.
1 euro = 4 złote
4 złote =
euro
Wpisz ile to euro.
1 euro = 4 złote
16 złotych =
euro
Wpisz ile to euro.
1 euro = 4 złote
40 złotych =
euro
Wpisz ile to euro.
1 euro = 4 złote
32 złote =
euro
Wpisz ile to euro.
1 euro = 4 złote
80 złotych =
euro
Wpisz ile to euro.
1 euro = 4 złote
100 złotych =
euro
Cieszę się, że 
poćwiczyłeś zamianę
walut.