Smok Albert uwielbia zagadki.
Dzisiaj poznaje części mowy:
przymiotniki i przysłówki.
3
Q/3/POL/5/21
EDUKACJA POLONISTYCZNA          Tajemnice języka polskiego
Przymiotniki i przysłówki
Przymiotniki
Przysłówki
straszny
Pomóż Albertowi pogrupować części mowy. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
brzydkie
staro
wesoło
Przymiotniki i przysłówki
Przymiotniki
Przysłówki
duży
kolorowe
mało 
nisko
Pomóż Albertowi pogrupować części mowy. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
Doskonale poradziłeś
sobie z podziałem wyrazów
na przymiotniki i przysłówki.
To ucieszyło Alberta.