. test
Technik technologii żywności (314403)
Quiz nr 6: Co (nie) pasuje?
T/314403/Q/Cnp/6
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż cechę,
która nie jest niezbędna
w zawodzie technik
technologii żywności:
Quiz nr 6
DOKŁADNOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
TOWARZYSKOŚĆ
ZDECYDOWANIE
ROZMOWY
Z LUDŹMI
OBSŁUGA MASZYN
I URZĄDZEŃ
PLANOWANIE
PROCESU
TECHNOLOGICZNEGO
SPORZĄDZANIE
ANALIZ
Quiz nr 6
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż czynność,
która nie wiąże się z pracą
technika technologii żywności:
MAGAZYNOWANIE
PRODUKTY
SPOŻYWCZE
RECEPTURY
SPRZEDAŻ
Quiz nr 6
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż to słowo,
które nie wiąże się z pracą
technika technologii żywności:
CUKIERKI
MASŁO
ŚRODKI
CZYSZCZĄCE
CHLEB
Quiz nr 6
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Który z wymienionych
produktów nie jest
produktem spożywczym:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI
SPOŻYWCZEJ
CHŁODNIE
HALA
PRODUKCYJNA
GOSPODARSTWO
ROLNE
Quiz nr 6
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. W którym z wymienionych
miejsc, nie może pracować
technik technologii żywności:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi