. test
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
(816003)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
T/816003 /Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się zagadnieniami technicznymi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Jestem osobą systematyczną i uporządkowaną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię dowiadywać się o zasadach funkcjonowania
różnych maszyn i urządzeń.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą spostrzegawczą.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafisz zrozumieć zasady funkcjonowania maszyny
lub urządzenia na podstawie rysunku technicznego i instrukcji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię pracować z ludźmi i jednocześnie
z urządzeniami technicznymi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jesteś osobą dobrze zorganizowaną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Poszukuję nowinek technicznych, które dotyczą
funkcjonowania urządzeń technicznych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesujący jest dla mnie proces powstawania
różnych produktów spożywczych.
Zobacz swoje odpowiedzi
Interesujący jest dla mnie proces powstawania różnych produktów spożywczych.
Poszukuję nowinek technicznych, które dotyczą funkcjonowania urządzeń technicznych.
Jesteś osobą dobrze zorganizowaną.
Lubię pracować z ludźmi i jednocześnie z urządzeniami technicznymi.
Potrafisz zrozumieć zasady funkcjonowania maszyny lub urządzenia na podstawie
rysunku technicznego i instrukcji.
Jestem osobą spostrzegawczą.
Lubię dowiadywać się o zasadach funkcjonowania różnych maszyn i urządzeń.
Jestem osobą systematyczną i uporządkowaną.
Interesuję się zagadnieniami technicznymi. 
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi