. test
Kucharz (512001) 
Quiz nr 6: Wykreślanka
T/512001/Q/W/6
Zagraj 
w WYKREŚLANKĘ 
i sprawdź swoje wiadomości 
związane 
z tym zawodem.
Znajdź ukryte wyrazy związane 
z tym zawodem.
Quiz nr: 6
{%licznik%} /6
Wiesz, jakich narzędzi 
używa się w tym zawodzie!
To dobrze, ponieważ 
przed wyborem zawodu 
trzeba się o nim 
jak najwięcej dowiedzieć.