W tym quizie poznasz
ile wody jest zużywane na
różnych kontynentach.
3
Q/3/SPO/1/20
 EDUKACJA SPOŁECZNA            Kontakty z równieśnikami i dorosłymi
Czy wiesz ile wody zużywane jest na różnych kontynentach?
Przesuń nazwę kontynentu do odpowiedniego miejsca w tabeli.
REGION

Dzienne zużycie

wody w litrach:

48
180
888
452
249
300
Afryka
Ameryka Płd.
Ameryka Pn.
Australia
Azja
Europa
Woda to bezcenny zasób.
Zastanów się, jak możesz
oszczędzać wodę
codziennym życiu.