. test
Technik hotelarstwa (422402)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
T/422402/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż miejsce, w którym
technik hotelarstwa
może znaleźć zatrudnienie:
Quiz nr 5
KWIACIARNIA
APTEKA
UZDROWISKO
ARCHIWUM
TELEFON
TERMOMETR
WOLTOMIERZ
ŚRUBOKRĘT
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wybierz narzędzie
lub urządzenie, które jest
często wykorzystywane
przez technika hotelarstwa:
ZNACZNE
WADY WYMOWY
CHOROBY
SKÓRY
NADMIERNA
POBUDLIWOŚĆ
ALERGIE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz, co nie stanowi
przeciwwskazania zdrowotnego
do wykonywania zawodu
technik hotelarstwa:
WZORNICTWO
OCHRONA
ŚRODOWISKA
MARKETING
I ZARZĄDZANIE
ANALITYKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
hotelarstwa znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
ODPORNOŚĆ
NA STRES
WYSOKA
KULTURA OSOBISTA
DYSKRECJA
NIEZALEŻNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik hotelarstwa:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi