EDUKACJA TECHNICZNA        Wychowanie techniczne
W tym quizie utrwalisz
wiadomości dotyczące
środków transportu.
3
Q/3/TECH/1/1
Witaj! Zabierzemy Cię teraz
w niezwykły świat techniki.
Zaznacz te środki transportu, które związane są z transportem lądowym.
Zaznacz te środki transportu, które związane są z transportem powietrznym.
Zaznacz te środki transportu, które związane są z transportem wodnym.
Zaznacz te środki transportu, które związane są z transportem lądowym.
Zaznacz te środki transportu, które związane są z transportem powietrznym.
Zaznacz te środki transportu, które związane są z transportem wodnym.
Bardzo dobrze potrafisz klasyfikować
środki transportu – potrafisz podzielić
je na środki transportu wodnego,
powietrznego i lądowego.