EDUKACJA MATEMATYCZNA      Liczenie i sprawność rachunkowa
3
Q/3/MAT/2/23
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
 dodawania w zakresie
 od 0 do 100.
=53
=55
=57
42+11
48+5
46+11
47+8
49+6
Powieś jabłka na drzewie tak, żeby kolor jabłka odpowiadał wynikowi działania.
=66
=61
=65
50+15
49+12
54+11
58+8
58+3
Powieś jabłka na drzewie tak, żeby kolor jabłka odpowiadał wynikowi działania.
Cieszę się,
 że potrafisz 
dodawać do stu.