W tym quizie utrwalisz
znajomość wyrażeń
związanych z transportem
i podróżowaniem.
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Środki transportu
Q/3/JA/3/12
3
Kliknij w obrazek,
pasujący do opisu, który usłyszysz.
START
PUNKTY
{%suma%}
Zdobyto {%suma%} punktów
na 8 możliwych do zdobycia.