W tym quizie
poćwiczysz zamianę
walut.
3
Q/3/MAT/6/40
EDUKACJA MATEMATYCZNA         Wiadomości i umiejętności praktyczne
Wpisz ile to złotych.
1 dolar = 3 złote
1 dolar =
Wpisz ile to złotych.
1 dolar = 3 złote
4 dolary =
Wpisz ile to złotych.
1 dolar = 3 złote
3 dolary =
Wpisz ile to złotych.
1 dolar = 3 złote
2 dolary =
Wpisz ile to złotych.
1 dolar = 3 złote
7 dolarów =
Wpisz ile to złotych.
1 dolar = 3 złote
9 dolarów =
Wpisz ile to złotych.
1 dolar = 3 złote
11 dolarów =
Wpisz ile to złotych.
1 dolar = 3 złote
15 dolarów =
Cieszę się, że 
poćwiczyłeś zamianę
walut.