. test
Technik hotelarstwa (422402)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
T/422402/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Z łatwością przychodzi mi nawiązywanie nowych kontaktów.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Myślę, że mam zdolności organizacyjne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Uważam, że charakteryzuje mnie wysoka kultura osobista,
znam zasady savoir vivre’u.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem cierpliwy/a i opanowany/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Z łatwością przychodzi mi nauka języków obcych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię pracować zarówno samodzielnie jak i w zespole.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Posiadam zdolności negocjatorskie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem kreatywny/a, mam głowę pełną pomysłów.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Odpowiedzialnie podchodzę do powierzonych mi zadań.
Zobacz swoje odpowiedzi
Odpowiedzialnie podchodzę do powierzonych mi zadań.
Jestem kreatywny/a, mam głowę pełną pomysłów.
Posiadam zdolności negocjatorskie. 
Potrafię pracować zarówno samodzielnie jak i w zespole.
Z łatwością przychodzi mi nauka języków obcych.
Jestem cierpliwy/a i opanowany/a.
Uważam, że charakteryzuje mnie wysoka kultura osobista, znam zasady savoir vivre’u.
Myślę, że mam zdolności organizacyjne.
Z łatwością przychodzi mi nawiązywanie nowych kontaktów.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi