W tym quizie 
utrwalisz pisownię
wyrazów z "si" i "ś".
2
Q/2/POL/4/13
EDUKACJA POLONISTYCZNA        Świat ortografii
ruba
 Kliknij na okienko i wpisz "si" lub "ś".
atka
 Kliknij na okienko i wpisz "si" lub "ś".
lad
 Kliknij na okienko i wpisz "si" lub "ś".
erpień
 Kliknij na okienko i wpisz "si" lub "ś".
limak
 Kliknij na okienko i wpisz "si" lub "ś".
erść
 Kliknij na okienko i wpisz "si" lub "ś".
wiatło
 Kliknij na okienko i wpisz "si" lub "ś".
 Świetnie sobie poradziłeś. 
Poćwicz jeszcze, aby zostać 
klasowym mistrzem ortografii!