EDUKACJA MATEMATYCZNA
Liczenie i sprawność rachunkowa  
3
Q/3/MAT/2/38
W tym quizie poćwiczysz
dodawanie i odejmowanie
w zakresie od 0 do 100.
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
36+16
26+18
60-8
64-10
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
80-60
35+21
33+25
78-21
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
25+35
80-20
75-19
21+41
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
38+23
70-11
74-14
29+32
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
74-14
32+32
83-21
38+29
Cieszę się, że poćwiczyłeś
dodawanie i odejmowanie
w zakresie od 0 do 100.