W tym quizie
poznasz jakie mogą być
wydatki budżetu
domowego.
3
Q/3/SPO/1/17
 EDUKACJA SPOŁECZNA            Kontakty z równieśnikami i dorosłymi
Ułóż poszczególne pozycje budżetu domowego od najdroższego do najtańszego.
opłata za ogrzewanie 180 zł
opłata za internet 70 zł
lekarstwa dla brata 98 zł
raty za laptopa 240 zł
wizyta u fryzjera 23 zł
weekend na Roztoczu 360 zł
 
 
 
 
 
 
Pamiętaj! Rodzice mają wiele
stałych miesięcznych wydatków
i nie zawsze mogą sobie
pozwolić na dodatkowe wydatki.