EDUKACJA MATEMATYCZNA
Liczenie i sprawność rachunkowa  
3
Q/3/MAT/2/36
W tym quizie poćwiczysz
dodawanie i odejmowanie
w zakresie od 0 do 100.
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
19+17
48-12
20+15
49-12
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
50-9
38+12
20+21
36+9
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
65-13
25+25
30+22
62-12
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
12+22
18+18
40-8
50-12
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
24+15
26+18
50-11
20+18
Cieszę się, że poćwiczyłeś
dodawanie i odejmowanie
w zakresie od 0 do 100.