. test
Technik technologii żywności (314403)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
T/314403/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik technologii żywności 
jest zawodem wymagającym wiedzy 
z zakresu biologii i chemii.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Badanie organoleptyczne oznacza 
wykorzystanie zmysłów: dotyku, smaku, 
węchu w sprawdzeniu jakości 
produktów spożywczych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik technologii żywności 
może być zatrudniony w różnych 
gałęziach przemysłu spożywczego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. W zawodzie tym nie obowiązuje 
strój ochronny.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik technologii żywności 
może obowiązki zawodowe wykonywać 
w niedziele i święta. 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik technologii żywności 
odpowiada za prawidłowy przebieg 
procesu produkcji wyrobów spożywczych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik technologii żywności jest zawodem wymagającym wiedzy z zakresu biologii i chemii. 
2. Badanie organoleptyczne oznacza wykorzystanie zmysłów: dotyku, smaku, węchu w sprawdzeniu jakości produktów spożywczych.    
3. Technik technologii żywności może być zatrudniony 
w różnych gałęziach przemysłu spożywczego.
4. W zawodzie tym nie obowiązuje strój ochronny.
5. Technik technologii żywności może obowiązki zawodowe wykonywać w niedziele i święta. 
6. Technik technologii żywności odpowiada 
za prawidłowy przebieg procesu produkcji 
wyrobów spożywczych.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik