W tym quizie utrwalisz
rozpoznawanie
czasowników
w zdaniach.
2
Q/2/POL/5/50

EDUKACJA POLONISTYCZNA        Tajemnice języka polskiego

Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Chłopcy grają w piłkę.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Ala skacze na skakance.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Dzieci bawią się na dworze.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Ala huśta się na huśtawce.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Tola robiła babki z piasku.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Dzieci pływają w morzu.
Bardzo dobrze radzisz
sobie z rozpoznawaniem
czasowników.