. test
T/911205/Q/SK/1
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kształcenie wyłącznie 
dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim)
 3 lata, kwalifikacje T.1
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna