EDUKACJA POLONISTYCZNA              Świat ortografii
W tym quizie utrwalisz pisownię wyrazów
z: ą, ę, om, em, on lub en.
3
Q/3/POL/4/62

   Wpisz brakujące litery, kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

   bol      
idzie
w
Lekarz
  pl            bę.
i
SPRAWDŹ
wstawił
d            tysty
pi          tek
z            by
do
Franka
mu

   Wpisz brakujące litery, kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

bolą
idzie
w
Lekarz
plombę.
i
wstawił
dentysty
piątek
zęby
do
Franka
mu
ZAKOŃCZ
Bardzo dobrze idzie Ci
układanie zdań z rozsypanych
wyrazów.