W tym quizie poćwiczysz
poćwiczysz odpowiadać
na pytanie:
"How do you get to school?"
3
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Środki transportu
Q/3/JA/3/26
Przeczytaj instrukcję i przejdź do ćwiczeń.

Usłyszysz pytanie "How do you get to school?''

Pojawi się obrazek, np: 

Odpowiedz na pytanie pełnym zdaniem.

Twoja odpowiedź powinna brzmieć: "I get to school by car."

Potem usłyszysz prawidłową odpowiedź, żeby porównać

 ją ze swoją.

samochód
Gratuluję!
Potrafisz odpowiedzieć
na pytanie
"How do you get to school?"